Teser för ett språng

Teser för ett språng, nedtecknade och antagna under olaglig tid.

1. Skrivandet tar också plats under icke-tiden, det vill säga i mellanrummen som inte räknas.

2. Tänkande kan egentligen bara göras I SMYG.

3. Tänkande som inte sker LÄNGS MED vardagen faller snart av som kuriositeter.

4. Skrivandets utmaning är att fortsätta trots tröttheten.

5. Tänkandet, skrivandet, projektet, rör – måste röra – det nedersta, det gråa och tråkiga, det oviktiga och intetsägande: Ultrarealism kontra det verkliga.

6. Undersökningen av det ”lokala” börjar och slutar i spår – personens spår, tingens spår, ordens spår. Det handlar om en slags mikrospektion som med hjälp av det hyperlokala bryter upp gränserna och blottlägger förbindelserna som går bortom det lokala.

7. Undersökningen som sanningssägande.

8. Vad som måste återuppfinnas med undersökningen som metod är inte så mycket undersökandet som formaten och cirkuleringen.

9. Gångcirklar/stigspår/vandringslinjer fördjupas och förstärks med upprepning, som VANA. Snart syns de ÄVEN I ASFALT.

10. Stilla (eller omkringdrivande) en dag i staden märker du mer än ett år som genomfarande.

11. Linjer, flöden och spår identifieras genom olika HASTIGHETER, så som man zoomar med ett mikroskop.

12. HASTIGHETEN (som kan vara långsam) är ett av de medel med vilket vi förblir osynliga.

13. Undersökningsspår, gångcirklar, kommunikationslinjer och vänskapsnoder är några av de saker som utgör det nätverk av agenter som inte kan reduceras till en organisation.

14. Organisationen kan bli en ytreflektion, en mask eller en skenmanöver för att förbli osynlig.

15. Psykotekniker och vänskap är oändligt mycket mer värdefullt än vapen.

16. Varje dag är en övning i att leva annorlunda; I VARDAGEN LURAR EN ANNAN VÄRLD.

17. Den personliga utvecklingen bottnar i allt det som inte är personligt.

18. ”Klassmedvetande” kan bara vara kontrarevolutionärt; det är för alltid statiskt. I revolution finns det ingen ”medvetenhet,” bara NÄRVARO och FRÅNVARO som växlar och ömsesidigt intensifierar varandra.

19. Odla föreställningskraften som ett ANGREPP UTIFRÅN.

20. Vi behöver lära oss att konstruera och utforska KONSTELLATIONER av historia-nu-vision. Enskilt är de helt utan kraft, tillsammans ett uppror.

21. Den osynliga kampen kommer att lära sig att utnyttja ryktet.

22. Konstruera ANORDNINGAR: en mängd självorganiserade krafter som sammanstrålar samtidigt som varje komponents egenhet och autonomi bevaras. I anordningarna sammanlänkas former, affekter, koncentrationer, taktiker.

23. Skapa en upprorisk ATMOSFÄR – men förstå det inte som något skilt från materiella processer – det handlar om både orsak och konsekvens, en slags feedback loop som intensifierar.

24. Det gäller att frigöra så mycket tid som möjligt. Inte för lättja utan för vänskap och subversion.

25. Vad som gör oss avskilda: vi siktar på GLÄDJEN som mål och medel. En svår men nödvändig glädje.

26. Praktiska experiment i att leva annorlunda börjar i berusningen och slutar i glädjen. De består och lockar tillbaka.

27. I tider som dessa då vi så lätt slukas upp av konsumtionens tomma njutningar och offentlighetens kavalkad av passiviserande, terroristiska negativa affekter, då kan experiment i att leva annorlunda tjäna både som en flykt från vansinnet – och därför hjälpa oss att hålla stånd – och skapa rum av positiva affekter.

28. Kapitalismen är väsentligen redan död. Som historiskt specifikt produktionssystem har det passerat sin framåtskridande fas och fungerar nu begränsande för de framåtskridande produktionskrafter som ännu existerar.

29. Efter kapitalismens död kommer kulten. Benjamin förutspådde kulten, han menade att den frigör sig från objekten, blir en sola fide, ”Annorlunda uttryckt: eftersom den rena formen av kredit är pengar, så är det en religion vars Gud är pengarna.”

30. Sakernas tillstånd har gjort lönekampen illegitim. Det gäller nu att ta makten över hela samhället, med början i territoriella destituerande processer.

31. Territorier tas över och centraliseras genom verksamheten, inte ockupation eller symboler. Linjer dras av vanan. Närvaro uppstår i möten. Språk skapas av röster.

32. Också extrem konformism kan fungera antikonformt.

33. Det gäller att radikalisera likgiltigheten inför politiken, ”jobben,” media, DEN HÄR VÄRLDEN.

34. Ointresset, den undflyende vägran, att inte tillåta någon att representera dig handlar varken om nihilism eller om att ”vara unik” utan om att GÖRA DET SJÄLV, det vill säga att växa i kraft och LIV.

35. Det är nödvändigt att vara tvåspråkig: tal OCH ord, algoritmer OCH poesi.

36. Den destituerande processen lär sig att omkoppla ledningar, kanaler, signaler, eller så upphör den. Sabotaget är fortfarande ett nödvändigt inslag också, men det kommer aldrig ensamt.

37. Staten framträder aldrig som sådan utan bara via ombud. Ombuden går att besegra, men staten är besegrad först när ombuden inte längre har något eget territorium.

38. Lokalismerna är sätt att hantera traumat efter avindustrialiseringen. De är alla ”upprivna,” falska försök att rota sig i jorden. SPÅREN kommer att bryta upp deras gränser.

39. Att lära sig leva (efter en annan tid) innebär också att lära sig vänta – att vara tålmodig och lyssna.

40. Kristeorin är lika mycket för förtröstan som för förståelse.

41. Minnet är viktigare än intellektet; historien viktigare än teorin (modellen), men ingendera utan den andra.

42. Ett välgjort diagram kan ofta ersätta, och inte bara komplettera, en teori. Mer teori behöver uttryckas som diagram.


Tags:

 
 
 

Kommentarer inaktiverade.