Vi ska upprätta en asketisk regim

– Vi ska upprätta en asketisk regim. Till det behöver vi regler. Riktiga regler. Annars är det inte en riktig regim. Riktiga, fastspikade regler. Inga jävla schizoflöden eller friflytande modaliteter! Ett strikt regelverk! Det räcker inte att gå i inre, själslig exil. Den nya asketiska regimen måste innebära en konkret omdaning av vardagen. Det handlar om att upprätta arbetsdisciplin. Det gäller seriöst arbete. Bildning, skrivande, tänkande. De här patetiska varelserna vi har degenererat till får inte tillåtas att stagnera i självömkan.
– Vi måste avbryta njutningsflödet. Det är där vi fastnar. Självömkandet är perverterad självnjutning. Men det är bara en av flera i flödet av tillfälliga, tomma, distraherande och tröttande smånjutningar. Vi måste avbryta det, införa askes, riktning av energin. Drilla kroppen för det viktiga, riktiga arbetet. Den asketiska regimen måste bli en vardaglig vana. Det är målet. Den måste strukturera det vardagliga livets takt. Den måste inlemmas, bli naturlig.
– Vi behöver definitift regler. Oduglingar som oss kan inte tillåtas härja fritt. Och vi behöver en som ger oss regler och nöter in dem i oss. En ledare, en maestro, en fadersfigur, en mästare. Vi odugliga klarar inte av sådant själva. Vi förstör allting!
– En lärare i askes, en hård jävel. En som vet hur det ska vara.
– Om vi bara hade det. Men ingen vill kännas vid oduglingar som oss. Vi måste söka upp en bland de döda. Här finns ingen som vill ta oss under sina vingar. Ingen som är lärare i det viktiga arbetet.
– Här finns bara mästare i utsugning och tyranni. Och det kryllar av coacher i förnedring. Den här världens förvaltare och despoter. Vi behöver en lärare som ser igenom allt sådant, som är klar och hård med den rätta linjen. Vi måste söka efter vår Lärare bland de döda.


Tags:

 
 
 

Kommentarer inaktiverade.